ارتباط

برای درخواست ها و سوالات خود با ما تماس بگیرید.

آیا می خواهید برای ما پیام ارسال کنید؟

پیام خود را با ما در میان بگذارید و در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

Success Icon - Exen Invest
پیام شما ذخیره شده است. ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.
اوه! بعضی چیزها اشتباه پیش رفت.

دفتر Ataşehir

Location Icon - Exen Invest
دفتر آتاشهیر شرکت اکسن استانبول آتاشهیر محله باربارس خیابان آردیچ پلاک ۸

دفتر قبرس

Location Icon - Exen Invest
دفتر قبرس شرکت اکسن قبرس شمالی ماگوسا بزرگراه ماگوسا و کارپاز خیابان آری تپه یئنی بوغازایچی پلاک ۲