شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.
قبرس

شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید.

پروژه با طولانی ترین برنامه پرداخت، درآمد اجاره بالا، دوره استهلاک 10-12 سال شما می توانید در پروژه ما خانه ای داشته باشید که بدهی خود را با درآمد اجاره پرداخت کند، با این فرصت که هر زمان که بخواهید در جزیره تعطیلات کنید و هر زمان که بخواهید درآمد کسب کنید. پروژه ما مفهوم هتل دارد. اسکله در منطقه لانگ بیچ است. 300 متر پیاده روی تا دریا فاصله دارد. پروژه ما که از بلوک های 10 طبقه تشکیل شده است شامل 8 مرحله است و ما گزینه های مسطح استودیویی، 1+1، 2+1 را داریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر
Success Icon - Exen Invest
پیام شما ذخیره شد! ظرف 48 ساعت به شما بازگردانده می شود.
اوه! بعضی چیزها اشتباه شد

ویژگی های پروژه

کافه ها و رستوران ها
استخرهای روباز / سرپوشیده
استخر دریای مرده
زمین های مختلف ورزشی در فضای باز/سرپوشیده
زمین بازی شطرنج
مراکز مختلف سرگرمی و آموزشی کودکان
مرکز پزشکی
ورزشهای آبی
سونا و اسپا
حمام
شاتل رایگان به ساحل
باغ ارگانیک
زیرگذر به ساحل
همه چیزهایی که برای زندگی نیاز دارید…

برای کسب اطلاعات بیشتر

پروژه های دیگر