زندگی لوکس با منظره جنگلزندگی لوکس با منظره جنگلزندگی لوکس با منظره جنگلزندگی لوکس با منظره جنگلزندگی لوکس با منظره جنگلزندگی لوکس با منظره جنگلزندگی لوکس با منظره جنگل
قبرس

زندگی لوکس با منظره جنگل

پروژه ما در جنوب جاده اصلی Famagusta Iskele Karpaz و جاده ورودی Otuken است. فاصله تا دریا 700 متر و تا جنگل 400 متر است. ما 211 ویلای باغ و استخر با نمای جنگل داریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر
Success Icon - Exen Invest
پیام شما ذخیره شد! ظرف 48 ساعت به شما بازگردانده می شود.
اوه! بعضی چیزها اشتباه شد

ویژگی های پروژه

حوزه های اجتماعی مختلف
مرکز جوانان
داروخانه
شیرینی فروشی
بازار
زمین بازی ایمن برای کودکان
مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری
مناطقی برای حیوانات خانگی

برای کسب اطلاعات بیشتر

پروژه های دیگر